Category: Styrelse

Det här med att satsa digitalt, är det viktigt?

Den digitala andelen av ett företags konkurrenskraft ökar. Det gäller alla företag. Beroende på branschens digitala mognad är det mer viktigt för vissa företag. Innovativa företag utvecklar nya smarta lösningar genom att förstå hur kombinationen av ett förändrat beteende och ny teknik ger nya affärsmöjligheter.

I måndags träffade jag flera av ägarledare på ÄgarLedares heldag om styrelsearbete där jag hade i uppdrag att visa på hur digitaliseringen påverkar företags konkurrenskraft och visa hur styrelsen proaktivt kan arbeta med att framtidssäkra företaget. Efter många återkopplingar på föredraget fortsätter diskussionen här genom ÄgarLedares blogg. Du är varmt välkommen att kommentera genom att addera med dina reflektioner, erfarenheter och frågeställningar.

Det här med att satsa digitalt, är det viktigt för oss som ägarledare?
– Jag hoppas att det är det, eller att det kommer att bli det – snart. Dock är det viktigt för oss som driver frågan att förstå att en ägarledare är i nuet med sin verksamhet och bäst på sin ”business” och sitt företag.

Ska en ägarledare även vara bäst på det digitala?
– Nej – det tycker jag inte! Det låter kanske lite konstigt… däremot ska en ägarledare vara bäst på att leda och utveckla sitt företag för att kontinuerligt stärka företagets konkurrenskraft.

Det presenteras fler och fler studier som påvisar att digitaliseringens andel av ett företags konkurrenskraft ökar. Boston Consulting Group presenterade nyligen en undersökning, ”Digital Sweden -how consumers are setting the pace and creating opportunities for businesses”, som tydligt visar sambandet mellan ett företags digitala mognad och högre tillväxt och lönsamhet.

Min ståndpunkt är att det är viktigt för dig som ägarledare att ta ansvar för att ta till sig denna nya affärskunskap. Med syftet att vara företagets ledare som tar kommandot för att agera i en digital, snabbrörlig och global marknad. Med målsättningen att förstå på vilket sätt digitaliseringen påverkar företaget, dess omvärld, marknad, medarbetare och självklart det egna företaget.

Var början man?

Detta är den absolut vanligaste frågan, vilket är förståeligt, då utmaningen är komplex och påverkar hela verksamheten.

Detta arbete är en förändringsresa. Troligen har den redan startat för ditt företag. Även hos dig, dina medarbetare, era konkurrenter och definitivt hos era kunder. Både medvetet och omedvetet.

Det första steget

Det absolut första steget är att du som ägarledare känner dig trygg. Trygg i att ta dig an uppgiften och leda företaget i er digitala resa. Denna trygghet kommer från kunskap om digitalisering i stort men också veta hur du bör förhålla dig till uppgiften och hur du skall genomföra denna förändringsresa. Utan denna trygghet – ingen trevlig resa.

Tips! Börja diskutera i ledningsgruppen och/eller på era veckomöten hur;
• kundernas beteende har förändrats över tid
• teknik som används för olika ändamål har förändrats över tid
• olika sätt att ta betalt för en leverans har förändrats över tid

Gå igenom dessa svar och se på hur svaren kan appliceras på ditt företag. Berätta gärna hur det gick och vilka insikter ni fick!

[quote style=”boxed”]Digitalisering handlar om hur förändrat beteende och ny teknik ger individer (dina kunder) alternativa möjligheter att påverka, skapa, producera och möta andra människor. [/quote]

Ett känt exempel på detta är hur musikbranschen har utvecklat helt nya värdekedjor. Från att en artist måste signas hos ett skivbolag för att kunna ge ut sin musik, har artisten kapat bort skivbolaget. Idag distribueras musiken via artistens egna musikplattformar och artisten väljer själv var och på vilket sätt musiken (ettor och nollor) skall nå fram till lyssnarna. Ibland via ett skivbolag :-). Denna omställning har bidragit till att skivbolagen måste ändra sin affärsmodell för att kunna göra en skillnad för sina kunder, artisterna.

Dela gärna med dig av dina tips hur ni kom igång!

En mixad styrelse ger bättre resultat

 

Klubba_420Utvecklingen mot en ökad andel kvinnor i styrelserna går långsamt i Sverige. Vi behöver på olika sätt ta vårt ansvar som ägare, företagsledare, medborgare och politiker att tänka mångfald när det gäller styrelserekrytering.

Inom sociologin talas det om ”groupthink” –  likriktning i folkmun. En styrelse som är ”likriktad” i ålder, kön, utbildning och bakgrund ger sällan nya perspektiv. Det ger möjligen effektiva möten, konsensus och snabba beslut. En sådan styrelse går tyvärr ofta miste om viktiga infallsvinklar och perspektiv, vilket i sin tur leder till sämre resultat och sämre konkurrenskraft.

Ett företag är organisatoriskt indelat i ekonomi, försäljning, produktion, vilka bidrar med olika delar så att företaget utvecklas. På samma sätt bör styrelsen vara mångfacetterad och bestå av personer med olika bakgrund och kompetenser för att företaget ska bli så framgångsrikt som möjligt. Det betyder inte att det är enkelt eller att allting löser sig bara för att gruppen är mixad, utan det ställer då stora krav på ordföranden att leda en sådan grupp. Se då till att rekrytera rätt ordförande som kan leda styrelsearbetet kreativt, för att uppnå bästa resultat.

Det som leder till utveckling är representation av olika synsätt, olika erfarenheter och kompetenser. Det är i gränssnittet mellan dessa faktorer som dynamiken och lärandet uppstår.

Detta är ingett enkelt problem att lösa, utan vi måste arbeta på olika fronter och med olika initiativ.

När du som ägare till ett företag söker nya ledamöter till din styrelse, varför inte söka  kompetenta kvinnor i nya kretsar och nya nätverk? Vi möter ofta kommentaren; ”vi hittar inga kvinnor” – men vår uppfattning är motsatsen.

Det ska framhållas att kvinnor är mycket kompetenta och välutbildade inom sina områden. I Sverige är det 60 procent kvinnor som studerar på universitet och högskola.

Vad kan du göra? Några tips när du rekryterar nya ledamöter:

  • Identifiera den kompetens ditt företag behöver
  • Rekrytera utanför dina etablerade nätverk
  • Rekrytera ledamöter som har tid för uppgiften och viljan att bidra till utvecklingen av ditt företag

Margareta Neld, VD Women In Progress & Anna Fernqvist Svensson, advokat/partner på Hellström Advokatbyrå

MargaretaNeld

                               anna bild

Tillväxtverket valde ÄgarLedare® igen

 

IMG_1699 - FABIANWESTER.comTillväxtverket driver sin verksamhet genom olika program, projekt eller direkta företagsstöd med målen att skapa fler och växande företag för hållbar tillväxt och för att främja utvecklingskraft i alla delar av landet.

ÄgarLedare® har nu för andra gången fått Tillväxtverkets uppdrag att genomföra ett projekt för ägarledare. De bedömer att ägarledda företag har en stor potential med sin stabilitet och långsiktighet på ägande och utveckling. Tillväxtverket vill genom detta projekt bidra till att finna nya metoder för ägarstyrning och utveckling av ett nytänkande i styrelsearbetet.

Vi kommer att erbjuda 25 ägarledda företag en möjlighet att med nya verktyg se över styrningen av sina bolag. Vi kallar det för ett ”utvecklingsprogram” och det startar redan i april.

Du som är intresserad kan redan nu ansöka på – www.agarledare.se/tillvaxtverket/ – där finner du mera information samt ansökningsformulär.

 

 

Styrelse i ägarledda bolag

strategi-1

Jag blir ofta förvånad över den ”ovilja” som många ägarledare kan känna inför att ta steget från en pappersstyrelse till en styrelse med externa ledamöter, något som kan tillföra bolaget och ägaren helt nya möjligheter för företagets fortsatta utveckling.

Oviljan kan ha olika anledningar:

  • En missuppfattning som att en styrelse mera är ett ”kontrollorgan” – en ägarledare vill sällan ha en ”överrock” som blir ett ”hinder” för den frihet man prioriterar som ägarledare, dvs förmånen att själv ta besluten
  • Rädsla för att administrationen blir för omfattande med rapporter i tid och otid – man måste ju jobba också och inte bara producera ”papper” är mångas uppfattning
  • Eller man ser inte helt enkelt vad en styrelse skulle kunna tillföra mer än vad man kan själv – en vanligt förekommande uppfattning som tydligt visar på att man inte riktigt satt sig in i vad det kan innebära

Det finns säkert flera anledningar, men vad talar för att ägarledare mer bör se över möjligheten att tillsätta en styrelse med duktiga och kompetenta ledamöter?

Självklart passar det inte alla, för många kan det räcka med ett bra bollplank i form av ett Advisory Board. Men den ägarledare som tycker sig ha kommit till en nivå med sitt företagande och upplever sig inte komma längre, borde se om inte en styrelse skulle kunna vara vad som behövs för att lyfta sitt företag till nya nivåer.

En styrelse med rätt sammansättning av kompetens och som arbetar med de rätt frågorna, kan var det som behövs.

Det är också därför ÄgarLedare® nu erbjuder ett 3-dagars utbildningsprogram för ägarledare som vill ta tag i eget styrelsearbete, men även kan tänka sig att gå in i andra ägarledda bolags styrelser. Vi gör det tillsammans med Rune Brandinger som är väl insatt i ägarledarens situation. Rune har identifierat 5 kritiska områden som en styrelse måste uppmärksamma och som är helt avgörande för styrelsearbetet i mindre ägarledda bolag.

Vill du veta mera? Kontakta mig Ulf Mattebo på 070-9404420

 

 

En kompis i styrelsen…

DSCF0216Styrelsearbetet i ägarledda företag är en fråga som mer och mer har diskuterats i våra ägarledarforum.

Som ägare till bolaget är det du som ska tillsätta din styrelse och är du dessutom VD så gäller det att du är medveten om vilken ”hatt” du har på dig när du tar beslut om styrelsens sammansättning. Är det då smart att ha en kompis* i din styrelse?

Vi utgår att du som ägare dokumenterat din ägarvilja och formulerat ett ägardirektiv. Då finns förutsättningar att bedöma vilka kompetenser dina ledamöter ska ha. Om nu din kompis uppfyller kriterierna så ligger det kanske nära till att rekrytera honom/henne. Men tänk till två gånger innan.

Tre saker talar emot och det finns säkert flera:
– Äventyra inte er relation om det visar sig att din kompis inte uppfyller kompetenskraven och du måste entlediga honom/henne
– Undvik att det råder ”obalans” mellan ledamöterna om en i styrelsen har en kompisrelation till ägaren tillika VD
– Utmana inte din kompis att tvingas välja var lojaliteten ligger – bolaget eller du som kompis

Sätt samman din styrelse så den får rätt kompetens utifrån vad ägardirektivet säger och glöm inte att årligen utvärdera styrelsens arbete. Har du gjort rätt från början är det sannolikt så att styrelsen får förnyat förtroende ännu ett år och i detta sammanhang (utvärderingen av styrelsens arbete) kanske din kompetente kompis är ett perfekt bollblank.

*Med kompis menar jag en person som står dig mycket nära och ni känner varandras svagheter och styrkor, någon du delar dina ”innersta” frågor med