En mixad styrelse ger bättre resultat

 

Klubba_420Utvecklingen mot en ökad andel kvinnor i styrelserna går långsamt i Sverige. Vi behöver på olika sätt ta vårt ansvar som ägare, företagsledare, medborgare och politiker att tänka mångfald när det gäller styrelserekrytering.

Inom sociologin talas det om ”groupthink” –  likriktning i folkmun. En styrelse som är ”likriktad” i ålder, kön, utbildning och bakgrund ger sällan nya perspektiv. Det ger möjligen effektiva möten, konsensus och snabba beslut. En sådan styrelse går tyvärr ofta miste om viktiga infallsvinklar och perspektiv, vilket i sin tur leder till sämre resultat och sämre konkurrenskraft.

Ett företag är organisatoriskt indelat i ekonomi, försäljning, produktion, vilka bidrar med olika delar så att företaget utvecklas. På samma sätt bör styrelsen vara mångfacetterad och bestå av personer med olika bakgrund och kompetenser för att företaget ska bli så framgångsrikt som möjligt. Det betyder inte att det är enkelt eller att allting löser sig bara för att gruppen är mixad, utan det ställer då stora krav på ordföranden att leda en sådan grupp. Se då till att rekrytera rätt ordförande som kan leda styrelsearbetet kreativt, för att uppnå bästa resultat.

Det som leder till utveckling är representation av olika synsätt, olika erfarenheter och kompetenser. Det är i gränssnittet mellan dessa faktorer som dynamiken och lärandet uppstår.

Detta är ingett enkelt problem att lösa, utan vi måste arbeta på olika fronter och med olika initiativ.

När du som ägare till ett företag söker nya ledamöter till din styrelse, varför inte söka  kompetenta kvinnor i nya kretsar och nya nätverk? Vi möter ofta kommentaren; ”vi hittar inga kvinnor” – men vår uppfattning är motsatsen.

Det ska framhållas att kvinnor är mycket kompetenta och välutbildade inom sina områden. I Sverige är det 60 procent kvinnor som studerar på universitet och högskola.

Vad kan du göra? Några tips när du rekryterar nya ledamöter:

  • Identifiera den kompetens ditt företag behöver
  • Rekrytera utanför dina etablerade nätverk
  • Rekrytera ledamöter som har tid för uppgiften och viljan att bidra till utvecklingen av ditt företag

Margareta Neld, VD Women In Progress & Anna Fernqvist Svensson, advokat/partner på Hellström Advokatbyrå

MargaretaNeld

                               anna bild

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *