Förändring möter motstånd – det är bra!

fyrarum3Du har just fått upp vittring på en ny möjlighet. Affärsidén känns klockren. Kvällslampan lyser på ditt rum och framtiden känns spännande. Som den sanna entreprenör du är ser du som vanligt i första hand möjligheter – problem som dyker upp längs vägen är till för att lösas. Man skulle kunna säga att du befinner dig i ett slags flow eller i ”inspirationens rum

Under våren har ett par av Ägarledarnätverken stiftat bekantskap med den svenska teorin och modellen Förändringens fyra rum®, som nu sprids över världen som ett praktiskt verktyg för att smörja verksamheter i behov av evig förnyelse. Storföretaget IKEA använder modellen sedan 15 år tillbaka, men även mindre företag, flera skolor och ideella organisationer har gjort modellen till en del av sin vardag.

Skaparen av ”Fyrarummaren”, docent Claes Janssen, startade sin forskning på 1970-talet och mycket kortfattat beskrivs idag tillämpningen av hans teori öka individers och gruppers förmåga att hantera förändringslägen. Om vi bättre förstår de ibland väldigt olika förhållningssätt vi människor tycks ha till oss själva, andra människor och den organisation vi tillhör, kan vi mer effektivt utnyttja den gemensamma kraften. Janssen beskriver fyra psykologiska rum som vi alla rör oss mellan under förändringsprocesser, men rörelsen kan se väldigt olika ut beroende på våra tidigare erfarenheter och personliga läggning.

Hur hanterar du din egen censur?

Vi vänder tillbaka till ägarledaren som alldeles nyss var i inspirationens rum med en ny möjlighet i sikte. När din nya idé har mognat något och du hunnit skissa åtminstone lite grovt på affärsplanen är det med spänst i stegen du en måndag går till jobbet. Som den gode ledare du är vill du tidigt involvera alla medarbetare i firman i de nya planerna och er väg framåt. Du är på gott humör när du kallar alla till möte i fikarummet. Claes Janssen skulle säga att du nu sannolikt lämnat inspirationens rum och förflyttat dig till ”nöjdhetens rum”.  Det är dags för verkstad och det är du erkänt bra på.

Eh…men vänta nu. Det kändes inte riktigt som att de andra var med på tåget när du glatt presenterade idén. Några verkade till och med väldigt tveksamma, men det kom inte några direkta frågor om planerna. Det blev mest tyst. Kanske behöver de bara vänja sig vid tanken på det nya?

När du sedan ringde banken klockan 10 för att diskutera finanseringsplanen började din annars så smidiga bankkontakt att ställa en mängd trista, fyrkantiga frågor. Kanske måste hen helt enkelt följa någon rutin? En kort stund infann sig känslan av att världen är full av bakåtsträvare, men du viftar tills vidare bort den känslan och tänker istället att det brukar lösa sig. Man skulle kunna beskriva läget som att du nu rört dig vidare och hamnat i ”självcensurens rum”, där det som upplevs krångligt och obehagligt hålls på armlängds avstånd, kanske rent av sopas under mattan. Åtminstone tillsvidare.

Tvivlet börjar på fäste

Det går ett par veckor. Banken har fortfarande inte gett klartecken kring finansieringen. Det stressar dig och du känner en stigande irritation över att tiden rinner iväg. Det är hög tid att inleda förhandlingar med facket kring nya rutiner och arbetstiderna om de ska kunna börja gälla från och med halvårsskiftet. Dialogen går fullständigt i baklås med en gång. Facket har mängder av invändningar och de ställer krav på riskanalys och arbetsmiljökonsekvensbeskrivning. Det här ser ut att bli en kamp! Du kommer på dig själv med att fundera på om du verkligen orkar ta den här striden. Faktum är att du nu själv börjar tvivla på om den här idén verkligen är så klockren. Välkommen till ”förvirringens rum” där du möter oro och kanske till och med kaos.

Ja, så där håller vi på att snurra mellan de psykologiska rummen, både på jobbet och i det privata livet. Och dilemmat som företagsledare är att när du själv befinner dig i ett läge är det rätt sannolikt att många av dina medarbetare är i ett annat. När du har fått fatt i ny energi, sett ljuset och vill förändra, möter du kanske medarbetare som tycker att det just nu är bra som det är, tryggt och stabilt. De kommer därför att starkt förvarar status quo. När du då bli alltmer stressad över att tiden rinner iväg och bestämmer dig för att öka trycket genom att hålla fler möten för att förklara och elda på tycks motståndet snarast öka. Och den inspiration du nyss hade känns rätt långt borta.

Håll dörrarna öppna!

Att vara framgångsrik som ägarledare och entreprenör kanske i hög utsträckning handlar om att bli en mästare på att hantera de dilemman och spänningar som uppstår när vi i våra olika roller befinner oss i helt olika rum. Med ett gemensamt språk för vad som faktiskt pågår i systemet – här och nu – går det kanske att hitta en bättre balans mellan utveckling och stabilitet i firman. Det ena behöver inte utesluta det andra.

Vad händer om vi till exempel på allvar intresserar oss för motstånd och börjar se det som naturliga försvar av betydelsefulla värden? Värden som t ex medarbetarna upplever starkt hotade och som vi kanske borde vårda och ta med oss in i det nya bara vi får syn på vilken grundvärden det handlar om. I ett annat läge kan det å andra sidan finnas all anledning att medvetet skapa en rimlig grad av förvirring i en grupp, så att de inte riskera att fastna i proppmätt nöjdhet och för sent upptäcker att konkurrenten har seglat förbi.

Utveckling – säger Claes Janssen – förutsätter att vi håller dörrarna mellan alla rummen öppna och tillåter oss själva och andra att röra sig mellan dem för att inte fastna.

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *