Om ägarledare

vårt uppdrag

Är att göra det enklare för dig att äga och leda ditt företag. Som företagare tvingas du göra ständiga vägval i frågor som handlar om att äga och leda ditt företag. Allt för ofta tar de operativa frågorna all din tid. Typiska teman när vi träffas kan vara: 3:12 reglerna, modernt HR arbete, psykisk ohälsa, hur man gör en exit, digitalisering, rekrytering, fysisk aktivitet eller att bara i grupper samtala om något som någon i gruppen upplever som tungt. 

 

Vi gör också studiebesök hos varandra, resor och har dygnsmöten med alla grupper närvarande där vi går på djupet i något tema. 

När vi träffas är syftet personlig utveckling och att ge varandra stöd, faktiskt är mötena då vi delar upplevelser med varandra de allra starkaste och mest uppskattade. Sälja gör vi alla i vår vardag, men inte här.

Hur går det till?

Du möter hos oss ägarledare i konstruktiva och förtroendefulla samtal, från olika branscher, åldrar, omfattning av ägande, bakgrund till ägande och inte minst erfarenhet.. Du är inte längre ensam med dina innersta frågor och tankar – om företagande och ägarledarskap. Ditt deltagande är personligt, all kunskap och information av känslig art som du får del av betraktas som konfidentiell. 

Vi träffas sju tillfällen under ett år, dag eller kvällstid ca 4,5 timmar. Ett av dessa tillfällen är ett dygnsmöte från lunch till lunch. Det ger värdefull och fördjupad kontakt med dina ägarledarkolleger.

För att täcka driftskostnader som lokaler, mat, kaffe, kostnader för medverkande resurspersoner och administration, tas en årsavgift ut för deltagande.


Klicka här för att följa med på våra tidigare möten…

Våra hörnstenar

Med ägarledare menar vi en person som äger en betydande del av en verksamhet och samtidigt leder den eller är en del av dess innersta ledning. ÄgarLedargrupper skapar affärsnytta och personlig utveckling för företagare som i sina företag dagligen tar komplexa beslut i rollen som ägare, arbetsgivare och familjeförsörjare
  • En ägarledargrupp är en sluten grupp – du skall alltid veta vem du möter
  • Grupperna kännetecknas av stark integritet och förtroende mellan medlemmarna – gruppen har som överenskommelse att allt som sägs i gruppen av känslig karaktär, också stannar i gruppen
  • Medlemmarna representerar olika branscher, men bara en medlem per bransch – undantag finns när man ser sig som kollegor mer än konkurrenter
  • En ägarledargrupp sätts samman för att uppnå maximal kompetens och erfarenhet bland medlemmarna – vissa nyckelroller som redovisning, revision, skatter, juridik, marknadsföring, etc får gärna vara representerade i gruppen, dessa är självklart även ägarledare för att förstå de gemensamma utmaningarna
  • Nya medlemmar rekommenderas av befintliga medlemmar – det säkrar att rätt person ges tillfälle att komma med
  • Nya medlemmar deltar först som gäster innan de blir medlemmar – gruppens befintliga medlemmar har alltid ”veto” när gäster bjuds in, du ska aldrig behöva möta någon du inte känner förtroende förVilka är vi?

Ägarledare består av tre olika grupper i Sverige. 

Består av 13 medlemmar

Består av 16 medlemmar

Består av 26 medlemmar

jens hoffmann

Facilitator- Jens Hoffmann

Jag startade 1993 tillsammans med Thomas Frankborn och med mycket små medel Dipart Entreprenad. Vi fick under åren ett flertal utmärkelser såsom Botkyrka Kommuns hederspris, Giraffpriset och Årets Nackaföretag. När vi sålde Dipart 2021 hade vi 150 anställda och omsättningen översteg 400 miljoner kronor. Under en viktig del av Diparts resa var jag med i Ägarledare. Kunskap om ägardirektiv, styrelsearbete och mycket annat blev en ovärderlig input i Dipart. Någon tid efter att jag lämnat Dipart frågade Ulf Mattebo om jag ville ta över Ägarledare.
Jag tackade ja.

Facilitator- Mats Hoffmann

Jag startade 1993 tillsammans med Thomas Frankborn och med mycket små medel Dipart Entreprenad. Vi fick under åren ett flertal utmärkelser såsom Botkyrka Kommuns hederspris, Giraffpriset och Årets Nackaföretag. När vi sålde Dipart 2021 hade vi 150 anställda och omsättningen översteg 400 miljoner kronor. Under en viktig del av Diparts resa var jag med i Ägarledare. Kunskap om ägardirektiv, styrelsearbete och mycket annat blev en ovärderlig input i Dipart. Någon tid efter att jag lämnat Dipart frågade Ulf Mattebo om jag ville ta över Ägarledare.
Jag tackade ja.

Rulla till toppen