Anmäl intresse


Vi tror att dina erfarenheter av att äga och leda ett företag, tillsammans med andras erfarenheter, utgör en enorm kunskapsbank. Genom att dela dina erfarenheter med andra ägarledare sker ett utbyte där 1+1=3.

Hos oss möter du andra ägarledare i konstruktiva och förtroendefulla samtal. Du är inte längre ensam med dina innersta frågor och tankar – om företagande och ägarledarskap.

Med vår metodik bearbetar vi specifika frågor om ägande och ledning. Allt för att upptäcka nya möjligheter till utveckling som du kan omsätta i ditt eget företag. Att vara med i ÄgarLedare® är helt enkelt en annorlunda Gnosjöanda. Det innebär ett ”Lärande genom Reflektion” – något varje företagare behöver ge mera tid för.

Du möter ägarledare från olika branscher, ålder, omfattning av ägande, bakgrund till ägande och inte minst erfarenhet.

I de flesta fall har du blivit rekommenderad av annan deltagare, men du kan även anmäla ditt intresse. Du blir då inbjuden som gäst för att utvärdera om det passar dig.

Ditt deltagande är personligt, all kunskap och information av känslig art som du får del av betraktas som konfidentiell.

Vi träffas sju tillfällen under ett år, dag eller kvällstid ca 4,5 timmar. Ett av dessa tillfällen är ett dygnsmöte från lunch till lunch. Det ger värdefull och fördjupad kontakt med dina ägarledarkolleger.

För att täcka driftskostnader som lokaler, mat, kaffe, kostnader för medverkande resurspersoner och administration, tas en årsavgift ut för deltagande.

Välkommen med din intresseanmälan

Kontakta mig – jag vill veta mera…

Välkommen ÄgarLedare