Category: ÄgarLedarDagen

Gin & Tonic teorin…

gintonic…var en av många tankar som  Göran Adlén delade med sig på ÄgarLedarDagen 2011.

ÄgarLedarDagen tog upp de ägarledda företagens framtid och några av de trender som påverkar just nu. Journalisten och programledaren Linda Nyberg var moderator.

Glöm bort Kotlers teorier om marknadsföring… kunskaper om virus är mera lärorikt? En ”duttiliduttarbetere” vill arbeta när det passar honom/henne och inte arbetsgivaren – men hur går det då med planeringen av verksamheten? Varför så likformiga i sökandet av nya medarbetare istället för att ta tillvara på all kompetens?

Trovärdighet och transparens är ord som måste få sin verkliga innebörd, för vem är det som avgör framgången? Göran ställer också företagens varumärken på sin spets och menar att det personliga varumärket är viktigare… och inte minst de mindre företagen som vinnare i jämförelse med de större.

Detta är något riktigt bra och utmanande… hur hanterar du som ägarledare dessa utmaningar?

Göran Adlén – första delen

Linda Nyberg intervjuar deltagare – första delen

Göran Adlén – andra delen

Linda Nyberg intervjuar deltagare – andra delen