SVERIGES ÄGARLEDARE TAR SAMHÄLLSANSVAR – SKAPAR SYSSELSÄTTNING OCH BIDRAR TILL SAMHÄLLETS UTVECKLING