Om ÄgarLedare®


 

ÄgarLedare® har som uppgift att organisera erfarenhetsutbyten mellan företagare som äger och leder sitt företag.

Verksamheten etablerades i juni 2006 i Stockholmsområdet och finns numera även i Skåne och Östergötland.

ÄgarLedare® bygger på ett danskt koncept; Selskabet for ejerledere – ejerledere.dk – redan 1994 etablerade Rolf B Harsløf den danska verksamheten.

På uppdrag av Tillväxtverket har två utvecklingsprojekt drivits med fokus på ägarledda bolag; Medelstora företag i förändring 2009-2010, och Strategisk styrelseutveckling 2013-2014.