Vårt enda uppdrag


Är att göra det enklare för dig, att äga och leda ditt företag

 

Som företagare tvingas du göra ständiga vägval i frågor som handlar om att äga och leda ditt företag. Allt för ofta tar de operativa frågorna all din tid, med följden att du inte ägnar tillräckligt med tid åt att reflektera över din viktigaste uppgift – hur du bättre kan utveckla ditt ägande och ditt ledarskap.

Som ägare och vd i eget bolag är du mer än bara företagare. Du är vad vi kallar en ägarledare.

Och som ägarledare är du Sveriges viktigaste samhällsbyggare. Du utgör en del av det svenska näringslivet. Din egen och ditt företags framgång har största betydelse för vårt samhälle och dess fortsatta utveckling.

Vi vill därför ge vårt bidrag till din framgång, och en ny möjlighet för dig att utvecklas som företagare, genom att sätta fokus på dina olika roller som ägare och ledare i eget bolag.

Fyra utvecklingsområden

Läs mer om hur du kan utveckla ditt ägarledarskap