Om ÄgarLedare®


Bakgrund

ÄgarLedare® är ett registrerat varumärke och bifirma till Best Partner Sweden AB med organisationsnummer 556686-4624

Företagets huvudsakliga verksamhet är att driva grupper för erfarenhetsutbyte mellan företagare som äger och leder sin verksamhet, samt erbjuda speciellt anpassade utbildningsprogram för ägarledare.

I januari 2007 etablerades det första gruppen i Stockholm norr, därefter har det tillkommit nya grupper i Stockholm, Norrköping/Nyköping och Malmö/Lund.

ÄgarLedare® har även haft Tillväxtverkets uppdrag att driva utvecklingsprojekt för ägarledda företag:

  • ”Medelstora företag i förändring” under 2009-2010
  • ”Förnyelse och utveckling av ett mer strategiskt styrelsearbete i ägarledda företag” under 2013-2014

ÄgarLedare® har ett samarbete med danska Selskabet for ejerledere www.ejerledere.dk – redan 1994 etablerade Rolf Harsløf den första gruppen för ejerledere i Danmark. Den svenska verksamheten har sin förebild i den danska och ett nära samarbete har ägt rum sedan start.