Erfarenhet


Nära 100 ägarledare utbyter erfarenheter i att äga och leda företag.