Anette Berg


Vi pratar mindre om affärer och mera om det som berör oss som företagsledare och ägare. Det finns en öppenhet, ödmjukhet och förståelse som jag uppskattar och som jag inte mött i andra grupper – ingen är förmer än någon annan och att dela med sig av erfarenheter och kunskaper är en självklarhet.