Håkan Fälting


ÄgarLedare har en god karaktär av utbildning och ger nya infallsvinklar i min verksamhet. Den öppenhet och förtroende vi visar varandra, ger ett unikt stöd för mig som ägarledare – jantelagen existerar inte i nätverket.