Lena Pettersson


Jag är med i flera grupper vars syfte är att skapa kundrelationer. Detta är annorlunda eftersom det är till enbart för min egen skull, i min roll som ägarledare.